Zapraszamy do galerii konkursu

Zdjęcia z finałów konkursu można obejrzeć w naszej galerii.

Serdecznie zapraszamy.

Sukces drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

15 marca 2018 r. odbył się finał 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Konkurs miał charakter trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się w internecie za pośrednictwem strony konkursu. Pisemny test finałowy odbył się w ZTP. W konkursie wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło.

Informacje o finale II edycji konkursu w mediach

Biuletyn Politechniki Warszawskiej:
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Dydaktyka/Sukces-II-edy...

Strony Politechniki Warszawskiej:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Najlepsi-zdobyli-indeks-jesz...

Niebawem dodamy kolejne relacje.

Laureaci i Wyróżnieni Finaliści II Edycji Konkursu

W II Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym realizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło. Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to maturzyści, którzy stanowili 61% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 22% to uczniowie klas trzecich, 13% – uczniowie klas drugich i 4% – uczniowie klas pierwszych. W wyniku konkursu wyłoniono 19. finalistów z 7 szkół, w tym: 12.

Informacje rekrutacyjne dla wyróżnionych finalistów i laureatów

Drodzy Laureaci i wyróżnieni Finaliści konkursu,

Osoby, które uzyskały dyplom Laureata czy wyróżnionego Finalisty II-ego Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego uzyskały uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia Wydziału Inżynierii Produkcji poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Listę osób, które uzyskały takie uprawnienia posiada Komisja Rekrutacyjna PW. Osoby te proszone są o zarejestrowanie się w systemie internetowym za pośrednictwem strony zapisy.pw.edu.pl w terminie od 18 maja do 5 lipca 2018 r . oraz o dostarczenie w tym terminie dokumentu potwierdzającego status wyróżnionego finalisty do Biura ds. Przyjęć na Studia zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Uczestnicy-...

Subskrybuj Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny RSS