Zakończona została część internetowa konursu

Szanowni Uczestnicy,

Część elektroniczna III edycji konkursu została już zakończona.

Minimalizacja przetwarzania danych osobowych uczestników

Szanowni Uczestnicy,

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) usunęliśmy wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nasz system za wyjątkiem list finalistów bieżącej i poprzednich edycji. Przetwarzanie tych list opieramy na Art. 6 par. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Radu (UE) o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Sukces drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

15 marca 2018 r. odbył się finał 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Konkurs miał charakter trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się w internecie za pośrednictwem strony konkursu. Pisemny test finałowy odbył się w ZTP. W konkursie wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło.

Zapraszamy do galerii konkursu

Zdjęcia z finałów konkursu można obejrzeć w naszej galerii.

Serdecznie zapraszamy.

Informacje o finale II edycji konkursu w mediach

Biuletyn Politechniki Warszawskiej:
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Dydaktyka/Sukces-II-edy...

Strony Politechniki Warszawskiej:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Najlepsi-zdobyli-indeks-jesz...

Niebawem dodamy kolejne relacje.

Laureaci i Wyróżnieni Finaliści II Edycji Konkursu

W II Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym realizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło. Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to maturzyści, którzy stanowili 61% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 22% to uczniowie klas trzecich, 13% – uczniowie klas drugich i 4% – uczniowie klas pierwszych. W wyniku konkursu wyłoniono 19. finalistów z 7 szkół, w tym: 12.

Subskrybuj Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny RSS