V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Już 15.11.2020r. ruszy piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia poza procedurą konkursową.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i Zakład Technologii Poligraficznych. Celem organizatorów jest zwiększenie zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz integracja poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego. W poprzednich edycjach konkursu wzięło udział łącznie ponad 3000. uczniów z całej Polski.

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową.

Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2021/2022.

Pierwsze dwa etapy rywalizacji odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Po pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do drugiego etapu.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2020 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2020 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2021 r. o godzinie 12.00 – etap finałowy. O sposobie i formie realizacji etapu finałowego (stacjonarnie lub on-line) powiadomimy Państwa w późniejszym terminie. Decyzja ta zależna będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2021r.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe znajdą Państwo również za pośrednictwem strony internetowej https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia.