Zakończona została część internetowa konursu

Szanowni Uczestnicy,

Część elektroniczna III edycji konkursu została już zakończona.