Zakończona została część internetowa konursu

Szanowni Uczestnicy,

Część elektroniczna IV edycji konkursu została już zakończona.