Sukces drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

15 marca 2018 r. odbył się finał 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Konkurs miał charakter trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się w internecie za pośrednictwem strony konkursu. Pisemny test finałowy odbył się w ZTP. W konkursie wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło. Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to maturzyści, którzy stanowili 61% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 22% to uczniowie klas trzecich, 13% – uczniowie klas drugich i 4% – uczniowie klas pierwszych. W wyniku konkursu wyłoniono 19. finalistów z 7 szkół, w tym: 12. maturzystów, 5 osób z trzeciej i 2 osoby z drugiej klasy.

Wyróżnieni finaliści uzyskali z rąk Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy przysłowiowy „indeks” na studia o specjalności Technologia Poligrafii w Politechnice Warszawskiej. Laureatem konkursu, z najlepszym wynikiem, została Katarzyna Langer, uczennica Pana Aleksandra Suchty i Pani Doroty Pietkiewicz z trzeciej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

Tegoroczni wyróżnieni finaliści to: 8. osób z Technikum Księgarskiego im Stefana Żeromskiego w Warszawie, 4. osoby z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, 3. osoby z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie oraz po 1. osobie z Technikum Poligraficzno Medialnego im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku, Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie.

Za organizację konkursu odpowiedzialni byli: Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW, dr inż. Marta Gajadhur oraz dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW – Prodziekan WIP.

Uroczystość finałową uświetniły władze Uczelni i Wydziału. Przemówienie do uczniów biorących udział w finale konkursu wygłosił Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, Prof. PW.
Oprócz Dziekana Wydziału WIP, Prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy na uroczystości obecni byli również Prodziekani Wydziału dr hab. inż. Dawid Myszka, Prof. PW – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych, dr inż. Robert Biernacki – Prodziekan ds. Studenckich oraz władze Instytutu Mechaniki i Poligrafii: dr hab. inż. Marek Pawlikowski, Prof. PW – Dyrektor IMiP oraz dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska – Zastępca Dyrektora IMiP ds. Naukowych.

Konkurs został zrealizowany z funduszy WIP oraz przy wsparciu sponsorów z branży poligraficznej: Heidelberg Polska, 3M Polska Sp. z o.o., KBA CEE Polska, huberGroup Sp. z o.o. Konkurs był objęty patronatem medialnym czasopism: Świat Druku, Poligrafika, Świat Poligrafii, Vidart, PrintPartner, Print in Poland.

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich służy promocji kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji. Konkurs ten wpisał się już na stałe w terminarz wydarzeń realizowanych przez WIP ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich nauczycieli. Realizacja konkursu wpisuje się w założenia realizacji tego typu konkursów w Politechnice Warszawskiej. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie, które zgodnie z przyjętymi obecnie trendami, ma wspierać rozwój szkół technicznych w Polsce. Warto podkreślić, że konkurs ten jest unikatowym działaniem o tej tematyce w skali kraju.

Kolejna edycja konkursu rusza 15 listopada 2018 r.

Więcej o konkursie pod adresem strony:
https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl/