Finał Konkursu

Drodzy Uczestnicy,

Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego odbędzie się w dniu 12 marca (czwartek) 2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Planowany terminarz imprezy:

Ok. 12.00 – przyjazd uczestników
Do 12.30 – przywitanie oraz poczęstunek powitalny
12.30-13.15 – III etap konkursu – pisemny test
13.15 – 14.45 – wycieczka po laboratoriach ZTP, przywitanie i prezentacje
sponsorów
14.45-15.30 – przemówienie władz Uczelni i Wydziału, ogłoszenie wyników
konkursu, rozdanie upominków przez sponsorów, koniec oficjalnej części imprezy
15.30-16.30 – obiad
16.30 – zakończenie spotkania i wyjazd uczestników.

Organizatorzy