Minimalizacja przetwarzania danych osobowych uczestników [aktualizacja 2020]

Szanowni Uczestnicy,

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) usunęliśmy wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nasz system za wyjątkiem list finalistów bieżącej i poprzednich edycji. Przetwarzanie tych list opieramy na Art. 6 par. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Radu (UE) o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informacje Rekrutacyjne 2020/2021

Drodzy Laureaci i wyróżnieni Finaliści konkursu,

Jeszcze raz serdecznie Wam gratulujemy!

Uprzejmie prosimy o dopełnienie wszystkich formalności w związku z rekrutacją na studia w Politechnice Warszawskiej. Poniżej podajemy wszelkie niezbędne informacje. Prosimy o zarejestrowanie się w systemie i przestrzeganie terminów rekrutacji. Prosimy mieć na uwadze, że brak takiej rejestracji uniemożliwi rekrutację na studia pomimo posiadanego dyplomu laureata czy wyróżnionego finalisty konkursu.

Drodzy uczestnicy IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich zakwalifikowani do III etapu konkursu,

Pragniemy zawiadomić, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich PW, Dziekana Wydziału IP oraz Kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych, podjętą w odniesieniu do pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do galerii konkursu

Zdjęcia z finałów konkursu można obejrzeć w naszej galerii.

Serdecznie zapraszamy.

Laureaci i Wyróżnieni Finaliści III Edycji Konkursu

W III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 700 uczniów z 34. szkół z całej Polski. Do finału konkursu zakwalifikowało się 27. uczniów z 8. szkół.
W finale III edycji konkursu wzięło udział 25. osób. W wyniku konkursu wyłoniono 11. finalistów z 7. szkół.

Subskrybuj Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny RSS